Israelsneset

KBBL Mino AS presenterer prosjekt under utvikling ved Israelsneset, med 9 solrike leiligheter og garasjeanlegg.


Det er sendt innspill til pågående rullering av kommuneplanens arealdel.