AKTUELT

14.03.24 Hus 13 solgt, Lergrovik Vest Felt III (Molde). 20 av 24 eneboliger solgt

05.03.24 Leilighet H301 i Bygg 5 Bruhagen Park felt 2, overlevert

01.03.24 Leilighet H201 i Bygg 5 Bruhagen Park felt 2, overlevert

21.12.23 Hus 12 Legrovik Vest overlevert. 19 av totalt 24 eneboliger ved Lergrovik Vest (Molde) overlevert!

15.12.23 Sveggen Næringspark, tilkomstvei til planområdet tatt i bruk

05.12.23 Leilighet solgt, H0302 i Bygg 4, Bruhagen Park felt 2. 21 av totalt 28 leiligheter solgt!

29.11.23 Leilighet solgt, Stella Maris H0201. 5 av 10 leiligheter solgt!

31.08.23 Reguleringsplan for Vågebakken 5 egengodkjent av Kristiansund kommune

30.06.23 Igangsettingstillatelse gitt for Opparbeidelse av veianlegg og næringstomter Sveggen Næringspark

27.04.23 6 leiligheter i Bygg 4 (siste bygg i prosjektet) lagt ut på finn.no, Bruhagen Park felt 2
27.04.23 Tett råbygg Bygg 5, Bruhagen Park felt 2
25.04.23 Leilighet solgt, H0201 i Bygg 5, Bruhagen Park felt 2.
24.04.23 Tilbakemelding om ny behandling av reguleringsplan, Vågebakken 5
19.04.23 IG og oppstart grunnarbeid for tilkomstvei, Sveggen Næringspark
17.04.23 Oppstart rivning og grunnarbeid, Stella Maris
11.04.23 Oppstart råbygg Bygg 5, Bruhagen Park felt 2
05.04.23 Oppstart carporter, Bruhagen Park felt 1
31.03.23 Signert totalentreprisekontrakt med Trio Hus, Stella Maris
01.03.23 Oppstart betong Hus 12, Lergrovik Vest felt 3 (Molde)
26.01.23 Oppstart betong Bygg 5, Bruhagen Park felt 2