Aktuelt:


15.11.21 Vågebakken 5, positivt vedtak i bygningsrådet, legges ut til 1. gangs ettersyn.
11.11.21 Leilighet solgt, H0302 i Bygg «Heinsa», Port Arthur.
10.11.21 Bruhagen Park, salgsstart Felt II med 12 nye leiligheter.
04.11.21 Leilighet solgt, H0102 i Bygg «Sørom», Port Arthur.
03.11.21 Port Arthur, salgsstart Byggetrinn 2 med 25 nye leiligheter.

12.10.21 Leilighet solgt, H0101 i bygg «Havna»,  Port Arthur.

22 av 27 leiligheter solgt i byggetrinn 1. Snart lanseres byggetrinn 2!.

21.09.21 Byggestart Hus 2, Lergrovik Vest felt II (Molde).

02.09.21 'Peling' og fundamentering for Bygg 2, Bruhagen Park – Felt I.

31.08.21 Bruhagen Park – Felt II, annonsert «Kommer for salg».

26.08.21 Leilighet solgt, H0401 i bygg «Havna», Port Arthur.

21 av 27 solgt i 1. byggetrinn. 3 ledig i bygg «Havna», og 3 ledig i bygg «Norom».

19.08.21 Leilighet solgt, H0202 i bygg «Norom», Port Arthur 

16.08.21 Hus 6 solgt, Lergrovik Vest felt II (Molde)

6 av 9 solgt i felt 2.

16.08.21 Oppstart betongarbeid, Lergrovik Vest felt II (Molde).

11.08.21 Oppstart grunnarbeid Bygg 1/Bygg 2/sjøfront, Bruhagen Park.

 

Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur
Vårt nye prosjekt: Port Arthur