Hjem


Aktuelt:


xx.06.21 'Mønsås' bygg «Havna», Port Arthur

xx.06.21 Igangsettingstillatelse (IG), Lergrovik Vest felt II (Molde)

15.06.21 Byggestart Hus A, Bjørsetsletta (Molde)

11.06.21 Leilighet solgt, H0102 i bygg «Havna», Port Arthur

11.06.21 Helt bygg (6 leiligheter) solgt, Bruhagen Park

27.05.21 Vågebakken 5, planforslag sendt kommunen for behandling og utleggelse til offentlig ettersyn

26.05.21 Leilighet snr. 8 solgt, Bruhagen Park

21.05.21 ´Mønsås´ 6-mannsbolig, Bruhagen Park

21.05.21 Leilighet solgt, Valen borettslag. Kun 2 igjen!

12.05.21 Leilighet solgt, H0203 i bygg "Havna", Port Arthur

03.05.21 Byggestart 6-mannsbolig, Bruhagen Park

28.04.21 Leilighet solgt, Valen borettslag

21.04.21 Oppstart grunnarbeid, Lergrovik Vest felt II (Molde)

29.03.21 Oppstart betong, Bjørsetsletta (Molde)

24,03.21 Hus 5 solgt, Lergrovik Vest felt II (Molde)

23.03.21 Hus 2 solgt, Lergrovik Vest felt II (Molde)

23.03.21 Byggesak innsendt, Lergrovik Vest felt II (Molde)


Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest
Vårt nye prosjekt: Port Arthur Havn Vest