Tomter - Sveggesundet

Beliggenhet

Tomtene ligger i Sveggesundet med umiddelbar nærhet til sjøen, meget gode lys- og solforhold. Tomtene ligger like ved fritidsområdet Kronborg Marina.  

Prisliste:
Tomt 1: 550 000,- + omk. (SOLGT)
Tomt 2: 875 000,- + omk. (SOLGT)
Tomt 3: 875 000,- + omk. (SOLGT)
Tomt 4: 875 000,- + omk. (SOLGT)
Naustrett: 100 000,- + omk. 


Tinglysningsgeyr, oppmålingsgebyr til kommunen etc. bekostes av kjøper.

Regulering

Området er i kommuneplanen regulert til BEN. Her kan bygges bolig, naust/sjøhus samt bygg for erverv som handel, kontor mm. Ytterligere informasjon gis ved henvendelse.

Beskaffenhet

Tomtene er i dag råtomter med hovedsaklig fjellgrunn. Basert på tidligere innhentet pristilbud på grunnarbeider stipuleres disse til 440 000,-/tomt. Dette fordeler seg på vei, vann, avløp og opparbeidelse av tomt.
Området er på hele 6,8 mål, og ligger på eiendommene 52//906 og 52/773 med egen sjølinje.
Hver tomt vil bli fradelt for hver bolig, tomtekjøper får samtidig eierskap i 1/4-del av resterende felles tomteareal.

Før opparbeidelse av infrastruktur forutsettes salg av to tomter.

Regulering

Bolig, erverv og naust.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1554
Gårdsnr: 52
Bruksnr: 906